Generalforsamling onsdag den 15. marts kl.19.30 på Arkivet, Søndergade 56

     Dagsorden:

 

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning for forening og arkiv
  3. Kassererens beretning
  4. Fastsættelse af kontingent
  5. Indkomne forslag (Skal være formanden i hænde 1 uge før generalforsamlingen)
  6. Valg til bestyrelsen:

                      Karin Frei                                                 

                      Dan Obling                                               

                      MartinMadsen                                          

                      Gunnar Schmidt                                       

                      Heine Popp            

       7. Valg af revisor:                             

                      Nis Th. Jensen                                                            

        8. Eventuelt


I serien "Hvor blev de af"

vil Charlotte og Morten Bang fortælle om deres barndom/ungdom og hvad der videre hændte dem. 

Generalforsamlingen er gratis med fortælling og kaffe koster kr. 50,- for medlemmer, ikke medlemmer kr. 100,-

Gerne tilmelding af hensyn til kaffen på

tlhf6520@gmail.com

Det rager mig en høstblomst

I mange år var tuberkulose et stort problem i Danmark. Foreningen til bekæmpelse af tuberkulose – i dag Lungeforeningen – udgav i 1908 et lille mærke, der blev solgt for 10 øre pr. stk. Pengene for mærket gik til bygning af kystsanatorier for lungesyge. Mærket blev kaldt høstblomsten.

I Toftlund var det dyrlæe Nielsen, der stod for salget af høstblomsterne. De var i mellemtiden steget til 25 øre pr. stk. Kristian Nielsen sørgede for, at mærkerne blev distribueret og solgt. En æske med mærker blev fundet i dyrlægens hus, da Birgitte Lautrup-Nielsen var ved at rydde op. Det lille mærke skulle illustrere en blomstrende eng af velgørenhed

Der var noget i luften

Mandag den 10. oktober var der afsløring af billederne "Toftlund set fra luften". I alt var der udstillet 200 dronebilleder og 50 luftfotos. 

Billederne er taget af firmaet Proplan fra Jels i foråret 2022. 

Det er en enestående mulighed for at se byen i nyt perspektiv. Fotograferingen er doneret af Lisbeth Flydtkjær og Jørn Lassen Schmidt. I løbet af eftermiddagen kom der ca. 75 og kiggede på de flotte billeder.

Del siden