Flot pokal skænket af  Toftlund Frivillige Brandværn


Byfestmarch


I mange år var det en fast tradition, at der om mandagen i byfestugen var march. I 2003 skænkede Toftlund Frivillige Brandværn en pokal til den forening eller det firma, der kunne stille det største hold.

Kræftens Bekæmpelse fik pokalen i 2009, og nu er pokalen afleveret på Lokalhistorisk Arkiv. Kom at se den.. 


Farvel

til et støvet

arkiv

Der samler sig meget støv i årets løb

Hvert år i september er der hovedrengøring på arkivet.

Vinduerne tages ud, og der er 200 vinduessider, der skal pudses. 

Derefter tørres alt af, og alle edderkopper fjernes. 

Luften på arkivet er nu ren og frisk, og vi er klar til at tage imod gæster.

Boldspil i Idrætsforeningen

Snart skal man i gang med at renovere idrætshallerne i Toftlund. Alt skal ryddes, og mange ting er dukket op af gemmerne.

På arkivet har vi fået en stor aflevering af foreningsmateriale, billeder, udklip og meget andet. Det er hovedsagelig fra håndbold og fodboldafdelingen. 

Familien Boysen Petersen, Østerbygård

Vi får jævnligt gamle billeder på arkivet. For nylig fik vi en aflevering af gamle billeder fra familien Boysen Petersen. Der var navne og data på alle billeder, så de var nemme at registrere .

På billedet ses Kirstine Boysen Petersen (f. Lauridsen) med sine 5 børn. Kirstine Boysen Petersen var gift to gange. Første gang med Johan Boysen. Anden. gang med Ole Petersen. 

I 1959 var dyrlæge Kristian Nielsen hos Anders Riggelsen i Roost for at tilse dyrene. Dengang havde dyrlægen egen chauffør. Nielsen havde først Lorentz Paulsen og derefter broderen Henning Paulsen som chauffører. 

På billedet ses Henning Paulsen, Karen Riggelsen, Anders Riggelsen  og dyrlæge kKistian Nielsen. 

Toftlund Pigespejdere

Falkepatrulje ca 1954

På billedet ses fra vendstre Grethe Petersen, Birthe Nielsen,  Lisa Schmidt, Hanne Frei, Ulla Brodersen, (står med gryden) Sonja Hansen og Gerda Christensen Forrest siddende Kirsten Berg og Rigmor Larsen. 


Ninna Johansen og Lisa Schmidt har været behjælpelig med de sidste navne. Lisa kunne fortælle: "at det var hendes far, dr. Schmidt, der havde taget billedet. Han og Jürgen var kørt til Hjartbro for at se hvordan pigerne havde det." 


Toftlund Korn og foderstofforretning ca 1948

Foderstofforretningen lå på Herrestedgade 6. I dag er det højskolens græsplæne.

Direktør H. J. Jørgensen måtte i 1948 meddele, at firmaet var trådt i likvidation. 

Bestyrelsen og direktøren trådte tilbage. 

Vi ved ikke, hvad der videre skete, men i 1950 blev Holger Bladt direktør for Toftlund Korn. Forretningen flyttede i 1970´erne ud til Thurøvej.

Efter endt sommerferie har vi igen åbent på arkivet mandage fra kl. 14.30 til 17.30.

Vi glæder os til at se Jer igen. 

Det rager mig en høstblomst


I mange år var tuberkulose et stort problem i Danmark. Foreningen til bekæmpelse af tuberkulose – i dag Lungeforeningen – udgav i 1908 et lille mærke, der blev solgt for 10 øre pr. stk. Pengene for mærket gik til bygning af kystsanatorier for lungesyge. Mærket blev kaldt høstblomsten.

I Toftlund var det dyrlæe Nielsen, der stod for salget af høstblomsterne. De var i mellemtiden steget til 25 øre pr. stk. Kristian Nielsen sørgede for, at mærkerne blev distribueret og solgt. En æske med mærker blev fundet i dyrlægens hus, da Birgitte Lautrup-Nielsen var ved at rydde op. Det lille mærke skulle illustrere en blomstrende eng af velgørenhed

Der var noget i luften

Mandag den 10. oktober var der afsløring af billederne "Toftlund set fra luften". I alt var der udstillet 200 dronebilleder og 50 luftfotos. 

Billederne er taget af firmaet Proplan fra Jels i foråret 2022. 

Det er en enestående mulighed for at se byen i nyt perspektiv. Fotograferingen er doneret af Lisbeth Flydtkjær og Jørn Lassen Schmidt. I løbet af eftermiddagen kom der ca. 75 og kiggede på de flotte billeder.

Del siden